FAYDA !

Koçluk, hem kurumlara hem de bireylere olağanüstü bir hızla muhteşem bir farkındalık ve benzersiz faydalar sağlar... Daha fazla bilgi için

Liderlik için koçluk; üretkenliği artırır, iletişimi geliştirir, personelin sorumluluğunu ve bağlılığını artırır ve şirket içindeki stres düzeyini ve gerilimi azaltır.

– Koçluk, bireylerin küresel iş saatleri, dil engelleri, farklı iş ahlakları ve ekonomik dalgalanmalar vb. her koşulda şirkete bağlılıklarını korur ve şirketi sahiplenmelerini sağlar.

– Koçluk, üst düzey yöneticilerin yanlış karar almalarını ve yanlış davranmalarını önlemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar üst düzey yöneticilerde yanlış karar verme ve davranma oranının yüzde 33’lere kadar yükseldiğini söylemektedir.

– Koçluk, yöneticilerin insanlar ile daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. Yaygın olarak görülen kişiler arası çatışma nedenleri arasında yöneticilerin kaba davranışları, fazla kontrolcü olmaları ve kendilerini çalışanlardan ayrı tutmaları sayılabilir. Koçlar, yöneticilerin kendi davranışlarını keşfetmeleri, kendilerini savunan inançlarını, varsayımlarını ve eylemlerini fark edip değiştirmeleri için onlara yardımcı olur.

– Koçluk, liderlere daha stratejik düşünerek plan yapmak, risk yönetimi, vizyon ve misyon yaratmak gibi çok önemli konularda yardımcı olur.

– Koçluk, yöneticilerin ve müdürlerin kendi güçlerini daha etkili kullanmalarına olanak sağlar.

İşte bu sebeplerden dolayı koçluğun bütün kurumsal kademelerde ve hayatın birçok alanında büyüme ve başarı için önemi giderek daha fazla kabul ediliyor.

21. yüzyılda işini iyi yapmanın istenen başarıyı yakalamak için artık yeterli olmadığını hepimiz kabul ediyoruz: 21. yüzyılda gerçek başarı işini seven insanlar tarafından elde ediliyor.

Dünya’nın önde gelen araştırma verilerinden hareketle; kişinin öz-liderlik, öğrenme yeteneği, öz-etkinlik ve öz-farkındalık gibi yeteneklerini geliştirmesine destek olduğumuzda, ondan çok daha büyük başarılar beklenebileceğini tecrübeyle biliyoruz.